رساله عملیه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علم الهدی خراسانی بنا به درخواست فراوان و مکرر مردم شریف تهران و عموم مومنین و ارادتمندان ایشان  تحت عنوان رسال رساله الاحکام ( توضیح المسایل مطابق با فتاوای فقیه اهل بیت عصمت و طهارت حضرت آیت الله العظمی علم الهدی خراسانی) در سال ۱۳۹۵ هجری شمسی انتشار یافت و در اختیار علاقه مندان و مقلدان معظم له قرار گرفته است.علا قه مندان  و مقلدین ایشان میتوانند برای تهیه توضیح المسائل  ایشان به دفاتر معظم له مراجعه نمایند.