مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در ابتدای درس اخلاق خود فرمودند:مقام محمود شفاعت پیامبر است(ص)نیم ساعت یا یک ساعت به اذان و یا هر

مقداری که میتوانید.قرآن می فرمایید:لازم نیست همه قرآن را بخوانید هر چقدر که در توانتان است،آنهایی که نافله شب میخوانند هیچکس نمیداندخداوند چه برای او ذخیره کرده

است.ودر جایی دیگر می فرماید ما برای او چشم روشنی قرار دادیم.این نافله شب هم قرض را ادا میکند هم رزق را زیاد میکند و خدا ان شا الله توفیق دهد مشکلات زندگی اش بر

طرف شود.ان شاالله