مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در ابتدای درس اخلاق خود فرمودند بهترین امت کسانی هستند که امر به معروف  کند.در روایت  داریم اگر کسی فرزند

خودش را اهل نماز و روزه و اطاعت پروردگار کند،این پسر هرچه نماز بخواند پدر در ثوابش شریک است.همچنین کسانی که به حرف شما گوش میکند را به راه دین هدایت کنید ثواب

یزرگی به شما عنایت میشود. ایشان در آخر درس اخلاق فرمودند پس هرکس از دوستان و آشنایان و خانواده و نزدیکان را به را هه اطاعت از خدا دعوت کنید تا خدا در دنیا و آخرت و

همچنین در قیامت پشتیبان شما باشد.ان شاالله