مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در درس اخلاق خود فرمودند:بهترین توجه قلبی مومن آن است که بداند همچنان که خبر از تولد خودش نداشته،خداوند

به او عطا کرده فرزندانی هم که عطا کرده به لطفش قبلا خبری نبوده یقینی نبوده،علمی نبودهخدا به او عنایت کرده فرزندانی به او داده.قرآن مجید میفرماید که : ابتدا میکند خلق انسان

را،یعنی پروردگار آدم و حوا را خلق میکند که هشتاد و چهار فرزند می آوردند و زندگی دنیاشروع میشود.در جایی دیگر خداوند متعال در قرآن میفرماید:عالم آخرت خلق کردن آسان تر

است)،یعنی انسان های مومن دوباره زنده میشوند ودر صف امام جعفر صادق قرار می گیرند بالباس بهشتی ونورانیت،صورت پاک و مطهر.ان شاالله.