مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در ابتدای درس اخلاق خود فرمودند عنایت پروردگار به آنهایی است که انشالله اهل تقوا هستند.تقوا به معنای حفظ

است،انسان در هرکاری که میکند باید تقوا داشته باشد یعنی مراقب باشد که خدایی نکرده خطایی نکند که به ضررش باشد.مرجع تقلید شیعیان افزودند در زمان امام خمینی(ره) یکی

از قاضی های زمان فوت کردند،امام فرمودند خداکند در تمام قضاوت هایی که کرده اشتباه نکرده باشد که اشد عذاب در قیامت مطعلق به کسی است که قضاوت کند به دروغ.