مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در درس اخلاق خود فرمودندروزی مردم خدمت حضرت عیسی (ع) آمدند و گفتند ای پیغمبر خدا آیا میتوانی از پروردگار

طلب کنی رزقی از آسمان بفرستد که ما این نعمت را بخوریم و ایمانمان کامل تر گردد؟ حضرتدر جواب فرمودند تقوا پیشه کنید.مردم اصرار کردند و حضرت درخواست آنهارا از خدا

خواستند.خطالب از جانب پروردگار رسید که من دعا را مستجاب خواهم کرد اما بشرط اینکه شکرگزار باشید و ساتیش کنید و بدانید از جانب خداوند است اما اگر کفران کردید من عذاب

الهی نازل میکنم.

ایشان افزودند روزی و برکات از آسمان  می آید بری هر مومنی که از خداوند در خواست کرده است بشرط آنکه با تقوی و فضیلت شکر نعمت پروردگار را بجا بیاورد تا خداوند علیم بر خودش و فرزندانش گواه بدارد.ان شا الله