مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی درس اخلاق خود فرمودند:از بهترین نعمت های خداوند ذوق و شوق هر انسانی است که حساب اعمال خودش را بکند.گفتار،دیدار،حرکت،حالات

انسان بسیار مختلف است حالا میفرماید که انسان مومن بداندمیگزاریم ترازویی که معین میکند اعمال نیک هرمومنی را که در دنیا برای خودش ذخیره کرده.در قرآن میفرماید که خود ما

حساب میکشیم که ذات خداوند میگوید من خودم حسابمیکشم یعنی بنده ام را رسوا نمیکنم،علنی وآشکار نمیگویم که آبروی بنده ام برود.