مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در درس اخلاق خود فرمودند قیمت بهشت خوف از خداست.خوف خدا امر قلبی است هر انسان عاقل اگر یه وقتی به

ضرر خودش کاری انجام بدهد پشیمان میشود.در پیشگاه مقدس پروردگار ترس از خدا به معنی توجه است.امام خمینی (ره) در در اخلاق خود میفرماید عالم محضر خداست همیشه

خودتان را در محضر رب العالمین بدانید توجه کنید که خداوند شمارا میبیند.مرجع تقلید شعیان افزودند وقتی مومن خود را همیشه در محضر خدا ببیند چطور میتواند دروغ بگوید،چطور می

تواند گناه کند.در قرآن می فرماید خداوند در مقابل گناه عذاب می فرماید و جنانچه بنده مومن بترسد از عذاب خداوند گناه نمیکند.