مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در ابتدای درس اخلاق خود فرمودند حضرت امام باقر(ع) میفرماید از رحمت خداوند مایوس نباشید.هرچه خدا صلاح بنده

اش را بداند همان را انجام میدهد.درقیامت هستند کسانی که ائمه حساب اعمال آنهارا می کشند.امام باقر (ع) میفرماید ما نمیگزاریم که پیروان و شیعیان ما به جهنم بروند.بازگشت

آنها با خودمان هستند و حساب اعمال آنها با اذن پروردگار به عهده خودمان است.