مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در ابتدای درس اخلاق خود فرمودند: شفاعت واسطه ایست برای دنیا و آخرت.قرآن مجید به ما امر فرموده

است:وسیله بگیرید به این معنا که بروید در خانه اهل بیت و آنها از خدا میخواهند که حاجت شمارا برآورده کنند.این وساطت به اذن الله است از این جهت خدا در قرآن

میفرماید:پیامبران شما اگر میخواهید شفاعت کنید از کسی باید من به شما اذن بدم.از این جهت واسطه هایی که پدر به فرزندش یا دوستی به دوستش و از قبیل این ها اگر

بخواهیم واسطه شویم باید به اذن خدا باشد. قرآن می فرماید:واگزاری همه شفاعت های نهایی به خداوند عزوجل می باشد.