مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در ابتدای درس اخلاق خود فرمودند:شهادت دادن سه مرحله دارد:مرحله اول هرمومنی که شهادت بدهد به

وحدانیت پروردگار در اذان های نماز ورسالت حضرت محمد(ص)،مرحله دوم طلاق،معاملات،جرم ها،شاهد لازم دارد.مرحله سوم در قرآن می فرماید:در روز قیامت اعمال شما شاهد

داره،زبان شهادت میدهد،که چشم ها بر سیدالشهدا (ع) گریه کرده،آن پاهایی که بر دور کعبه طواف کرده،هر دستی که بر سر یتیم کشیده شهادت میدهد،از این جهت میفرماید

خدای متعال کفایت میکند برای او شهادت اعضا و بدن او در روز قیامت.