مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در ابتدای درس اخلاق خود فرمودند  شیطان نفس اماره را اسیر میکند مخصوصا نفس جوانان را.وقتی نفس در اطاعت

شیطان باشد انسان با شهوت غریزه ای خود و چشم که امانت الهی است گناه میکند.قرآن میفرماید هرکه با ناموس مردم کار داشته باشد و به او نظر حرام داشته باشد گرفتار بلا

میشود.یک نفر آمد محضر رسول اکرم(ص) با سر زخمی و خون آلود.حضرت فرمود چه شده ؟آن مرد گفت داشتم به ناموس مردم نظر بد میکردم که سرم به دیوار خورد و شکست.در قرآن

میفرماید اگر نفس خود را کنترل کنید خداوند دل شمار را از شهوات و حرامات پاک میکند