مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در درس اخلاق خود فرمودند:بهترین راه و وسیله تقوی و فضیلت انسان آن است که خدا ب هاو توان بدهد که انشا الله

وظیفه خودش را در ماه مبارک رمضان عمل کند.خداوند متعال در قرآن میفرماید : بر شما واجب کردم روزه بگیرید.عبد الله ابن عباس آمدند خدمت پیامبر اکرم(ص)فرمود یا رسول الله چه

مصلحتی در روزه است.حضرت جواب دادند به دلیل اینکه یک ماه بندگان خدا در یک راه باشند یعنی آنها که فقیرند گرسنگی می کشند ثروتمند ها هم گرسنگی می کشند تا ببیند در

حال افراد فقیر چه میگزرد.پیامبر (ص) فرمود:انفاق کنید،گرسنگان را سیر کنید،افطار بدهید.یکی از اصحاب گفتند:مولا جان این هایی که عرض میکنید ،ما قدرت اجرای آن را نداریم.پیامبر

(ص)لبخندی زدند و فرمودند: حتی به اندازه نصف خرما،هرچه که در توان هست.در ماه مبارک رمضان تاکید شده است که سعی کنید قرآن بخوانید،زیرا قرائت هر آیه از قرآن در ماه رمضان

ثواب ختم قرآن را دارد.پدرانتان را فراموش نکنید،مادرانتان را فراموش نکنید،کسانی که به شما حقی دارند رعایت حق آنها را بکنید.