مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در درس اخلاق خود فرمودند تکلیف آمده است از باب اینکه امشب شب اول ماه مبارک رمضان است.خیلی از دعا ها به

اذن خداوند امشب برآورده میشود.خیلی از گناهان به لطف پروردگار متعال امشب بخشیده می شود. ایشان افزودند کسانی که در سال های قبل نتوانستند روزه بگیرند،بر آنها واجب بوده

است ولی به خاطر بیماری مداوم یا مشکل مداوم نتوانستند روزه بگیرند قرآن میفرماید آنهایی که توان ندارند تا ماه رمضان سال بعد روزه بگیرند خداوند اورا عفو میکند و برای هر روزی از

آن روز هایی که روزه نگرفته است برای مثال دو عدد نان سنگک به فقیر مستحق غیر سید بدهد.خداوند انشاالله که باران رحمت را بر همه ما نازل بفرماید