مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در ابتدای درس اخلاق خود با قرائت آیه شریفه ۲۷۴ سوره مبارکه البقرة فرمودند:

قل الذین ینفقون اموالهم باللیل و النهار سرا وعلانیته فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم و لا هم یحزنون

ماه شعبان ماه با رحمت و برکت،ماهی که با مسمی به شهر النبی است.پیامبر اکرم(ص) میفرماید:ماه شعبان مخصوص من است و افضل اعمال ماه شعبان صلوات بر محمد(ص) و آل

محمد(ص) است.و استغفار و آنچه را که بتواند مومن هم صلوات را بگوید و هم استغفار کند این عبادت است که در مواقعی که در حالت ایستاده،نشسته و خوابیده در هر حالی هست زبان مقدسش به این ذکر انشاالله مترنم شود.

ایشان فرمودند مطلب دیگر سفارش پیامبر اکرم (ص) است که به همان آیه ۲۷۴ سوره بقره اشاره می فرماید.صاحب اقبال سید ابن طاووس نوشته است از امام(ع):حتی به نصف

خرما،آن بزرگوارانی که (ینفقون) انفاق میکنند (اموالهم) مانند خمس و زکات که واجب است یا مانند انفاقات مهمانی کند اطعام کند یا گشنه ای سیر کند میفرماید (و الیل و النهار سرا

وعلانیه) هم سری بده و هم آشکار،علانیه آن است مجلسی میروند و اطعام میگیرند و زیارت ها میفرستند وزیارت ها میروند وگاهی هم به طور سری به اقوام و خویشان یه نحوی

میدهند که دیگری متوجه نمیشود.میفرماید که (فلما اجرهم عند ربهم)اجر و قیمت کارشان در نزد پروردگار است(ولا خوف علیهم) این جمله خیلی مهم است ای کسانی که از مرگ

هراس دارید مرگ ساعات شادی و خوشحالی ومبارکی است وعید بزرگی است برای بنده ها اما به رحمت پروردگار(قبر المومن روضة من ریاض الجنتة )قبر مومن باغی است از باغ های

بهشت(لا خوف علیهم ولاهم یحزنون) عذر ندارد،غم ندارد و ناراحت هم نم شود.