مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در ابتدای درس اخلاق خود فرمودند بهترین عمل صالح برای مومن این است که محاسبه نفس کند.در قرآن میفرماید

خودت حساب خودت را بکش.اگر خطا و اشتباهی است از خداوند بخشنده ططلب مغفرت کن.ایشان افزودند از رحمت خدا مایوس نباشید.همیشه به رحمت پروردگار امیدوار باشید. اگر

عمل صالحی انجام میدهید به نزدیکان خودتان هم القا بکنید خداوند علیم معادل ثواب او به شما هم ثواب میدهد.اگر به اشتباهاتمان در برابر خدا عذر خواهی و طلب بخشش کنیم

خداوند به بنده اش توفیق عطا می کند بر اینکه در روز قیامت سربلند باشد. انشالله