مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در ابتدای درس اخلاق خود فرمودند:

باب الحواعج را زیاد توجه بفرمایید،زیرا در زیارت عاشورا بعد از حضرت اباعبدالله(ع)اسم مقدس ایشان برده میشود.مقام بالا و با فضیلت این بزرگوار آنچه حضرت زین العابدین (ع) که

تشریف آوردند بدن های طیبه و طاهره را دفن کنند اول بدن مقدس پدر بزرگوارشان را دفن کردند و دوم وجود مقدس علی اکبر(ع) دفن شد.زیر پای حضرت علی اکبر(ع) برادران حضرت

ابوالفضل(ع)و دیگر شهدا از  بنی هاشم ها دفن شدند ودیگر اصحاب بزرگوار زیر پای شهدای بنی هاشم دفن شدند.این ارتباط خیلی مهم است.وجود مقدس مادر امام زینالعابدین(ع)

بعد از تولد ایشان عمری نکردند و از دنیا رفتند.این جمله از حضرت سیدالشهدا (ع) در تمام تواریخ نوشته شده است که فرمودند:خدایا تو شهاد باش من فرستادم رجلی را

که (اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول الله).