مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در درس اخلاق خود فرمودند:اطمینان است که مردم را به منزل میرساند.اینکه انسان جان خودش برایش مهم است

که سلامت برود و بیاید،این را میگویند نفس مطمئنه.بنابراین انسان باید در نگاهش،طعامش،زبانش،شغلش به هر راه سعی کند اطمینان پیدا کند،وقتی اطمینان پیدا کرد،به کی

اطمینان پیدا کند؟به خودش که بنده خدا هست.خدا اذن میدهد که نفست به اعضاع داخلی بدن بیاید.انسان انقدر عاجز است که نفسش به اذن خداوند متعال است.از این جهت استاد

بزرگوارم امام خمینی(ره) فرمودند: تو مال خودت نیستی بلکه برای خداوند هستی،اگر توجهکنی میدانی که در محضر خدا هستیف در محضر خدا نفس مطمئن داشته باش و معصیت

نکن.(فد خلوا فی عبادی)بیایید   در میان بندگان ما خدمت ائمه اطهار.اگر آرزو میکنید که بروید قبر مطهر حضرت امیر المومنین را ببوسید،قبر مطهر سید الشهدا(ع)را ببوسید،حتی دیدن

خود ضریح.در حضور ائمه در حدیدة القدس محضر مقدس امام ها با آنها هم نشین میشودید تا روز محشر ان شا لله تعالی .