مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در ابتدای درس اخلاق خود فرمودند از مسایل بسیار لطیف مسئله نور است و واضح ترین و روشن ترین مضمون فهم

همه عقلا نور است. ازاین جهت نور و اقسام بسیار مختلفی است.یک نور آ است که خورشید و ستاره و… که دیده میشود،که بین این دو نوری که خدا خلق کرده نظام زمین قابل

سکونت نیست.نور دوم آن است که از جانب پروردگار به قلب مقدس ۱۲۴ هزار پیغمبر نازل شد و اعظم آنها پیامبر گرامی اسلام(ص) برای هدایت خلق.آن نور موجب آن شد که تمام

خصوصیات را میدانستند.با آن نور معجزه میکردند،غیب میگفتند و… خداوند متعال به شما مومنین این نوید را میدهد.خداوند میفرماید (اگر شما مومن باشید برای هرمومنی در قلبش نور

عنایت میکنم) مرجع تقلید شیعیان افزودند وبا آن نور اهلبیت را میفهمد و نعمت های پروردگار را حساب میکند.آنچه را خداوند در وجود مبارک او به ودیعه گزاتشه است همه را حساب

میکند.قرآن مجید میفرماید آماده باش برای اینکه آنچه را که به تو داده ایم بوسیله نور این را باید حفظ کنی برای قیامت.در جایی دیگر در قرآن میفرماید آنها را از جهالت و نافهمی وارد نور

ولایت میکنیم.