ائمه اطهار (ع) که ۲۵۰ سال بین مردم بودند همیشه مورد ظلم،اهانت،بی ادبی،قصب مال که آنها حالت خودشان را در عبادت با پروردگار بیان میکردند ولی با آمدن وجود مقدس حضرت

بقیه الله العظم(عج) برای انها برکت و رحمت و منت و عنایت است.والی مدینه آمدند خدمت امام زین العابدین (ع) مخفیانه عرض کردند:من میدانم مالک فدک مادر گرامی شما می

باشد.شما حد آن را معلوم کنید من با قدرتی که دارم آنرا به شما برمیگردانم.امام رد کردند و والی عرض کرد:مگر شما مالک آن نیستید.امام فرمودند بله اما آنچنان که از ما گرفتند

فرزندم مهدی(ص)همانطور پس میگیرد.این قدرتی است که خداوند به صاحب الزمان (عج) تعلق داده که عدل را بر روی زمین به فرمان خدا اجرا کند.