مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در ابتدای درس اخلاق خود با تاکید بر اینکه در قرآن کریم آمده است که شهادت پیامبر اکرم نصبت به اعمال همه امت در

روز قیامت است.در روز قیامت ملائکه ر اختیار انبیاء و ائمه هستند و ایمان هر مومنی را به پیغمبرشان خبر میدهند.در جایی دیگر از قران میفرماید ای پیغمبر ما ما شمارا فرستادیم شاهد

به اعمال همه ی انسان های مومن و بشارت بده آنهارا به بهشت و از گناه بترسان آنهارا.ایشان افزودند در قرآن می فرماید سعی کنید (مسلمان باشید و آلوده به گناهان نباشید) از این

جهت همچراغ راه است  و هم نظیر است،میترساند از اینکه خدایی نکرده ما صورت پیغمبر خود را در قیامت نبینیم