مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در ابتدای درس اخلاق خود فرمودند کوچکترین کار ثواب در دنیا برای روز قیامت مورد محاسبه قرار میگیرد،دادن یک دانه

خرما به فقیر یا گفتن یک صلوات یا هر کار خیر دیگر در دنیا باعث میشود تا خداوند به برکت همین کار خیر بعضی از گناهان را ببخشد.ان شا الله